Műhelyek

A 2018. április 7-i Antropos Konferencia Műhelyeinek leírása

 

1, Kapcsolat kialakítása a kezdetektől

A műhelyen lehetőség nyílik az előadó vagy a résztvevők által hozott esetein keresztül ránézni a kapcsolat kialakításának gyakorlati kérdéseire, egyedülállóknál és kapcsolatuk kezdetén lévő pároknál.

Aukelien Van Abbema - Pszichológus, EFT terapeuta


2, Kötődésünk hatása a kapcsolatunk minőségére

A műhely során segítünk rálátni a rád jellemző kötődési mintázatra; valamint az interakciós pozíciók mögött meghúzódó érzésekre és kötődési szükségletekre. Hogyan jelenik ez meg a számodra fontos érzelmi kapcsolataidban? Ösztönös reakcióid hogyan befolyásolják a kapcsolati intimitásodat? Hogyan tudnád a szükségletedet megfelelően kommunikálni?


Dányi Zoltán - lelkigondozó, pár- és családterápeauta
Ötvös Ágnes - mentálhigiénés szakember, coach

 

3, Segítői elsősegélydoboz családokhoz

Rendszerszemléletű intervíziós esetfeldolgozás
A műhely keretében lehetőséget szeretnénk biztosítani egy rendszerszemléletű intervíziós esetfeldolgozó módszer kipróbálására, olyan családokkal kapcsolatba kerülő segítő szakembereknek, akik szupervíziós segítség híján a gyakorlatba könnyen átültethető és alkalmazható módszerekre vágynak. A perspektivikus rálátás élményét kínáljuk, ami által remélhetőleg könnyebb lesz segíteni és lerakni a nehezen feldolgozható eseteket.

dr. Asztalos Bernadett - mentálhigiénés szakember, lelkigondozó
Ládonyi Zsuzsanna – szociális munkás

 
4, Kapcsolódásunk Istenhez
Spirituális alkatok Krisztus testében

Ahogy léteznek különböző személyiségtípusok és szeretetnyelvek, úgy spirituális alkatok is. Spirituális alkatunk meghatározza milyen módon viszonyulunk a hithez, és miként éljük meg kapcsolatunkat, kötődésünket Istennel. A 9 spirituális alkat ismerete segít annak felfedezésében és elfogadásában, hogy mi az, ami istenkapcsolatunkat, imaéltünket, hitünket valóban építi és élteti, másrészt segít megérteni és jobban tisztelni mások – tőlünk talán eltérő – spirituális útját.

Dr. Hélisz Katalin - metálhigiénikus és lelkigondozó, a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség és az Ignáci Lelkiségi Központ munkatársa, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Pasztorális tanácsadás mesterképzésének oktatója.


5, Kapcsolatra teremtve -

Az Érzelem Fókuszú Párterápia (EFT) és a Hold Me Tight (HMT)program, mint lehetőség a biztonságos kötődés kialakítására a párkapcsolatban
Párkapcsolati önismereti sajátélmény gyakorlat és módszer demonstráció, nem csak párkapcsolatban élőknek.
A műhelyen szeretnénk ránézni saját kötődési vágyainkra és szükségleteinkre, és arra, ami időnkét elfedi ezeket. Az EFT / HMT gyakorlatok segíthetnek kapcsolati működésünk mélyebb megértésében és egy új szemüvegen át próbálhatunk meg ránézni a hozzánk fordulók párkapcsolati konfliktusaira is.

Török Szabolcs - pszichoterapeuta szakorvos, család- és párterapeuta, HMT csoportvezető
Guba Judit - lelkigondozó, család- és párterapeuta, HMT csoportvezető

 

6, Gyógyító érintés

"Jöjj, tedd rá a kezed és újra élni fog..." (Mk. 5,23.)

Bibliodráma csoport

Az általános tapasztalat szerint is fukarul bánunk az érintéssel, noha ez kapcsolataink egyik meghatározó eleme. Kulturális örökségünk, neveltetésünk gyakran képez gátat abban, hogy érintéssel merjünk közeledni a másik felé, és hogy megérinthessenek minket. Az optimális közelség-távolság megérzése időigényes. Nem csak a privát életünkben, de a segítő kapcsolatainkban is. A jézusi példa e téren is segítheti életminőségünk fejlődését, halódó kapcsolataink megelevenedését.

Majsai-Hideg Tünde teológus, bibliodráma szupervízor, hidegtunde77@gmail.com
Varga Péter Pius, egyetemi docens, bibliodráma kiképző, vpp6106@gmail.com

 

7, Amikor a kapcsolat sérül(t) 

LMBTQ hozzátartozók segítésének szempontjai

Egyre többen keresnek segítőt a homoszexualitás/transzszexualitás különböző formáiból adódó feszültségek, élethelyzetek elakadásaival. Érkeznek érintettek, akik küzdelmeikben kérnek segítséget, és érkeznek kétségbeesett szülők, hozzátartozók. Hatalmas sebzettség, fájdalom, és nagyfokú tanácstalanság jellemzi a segítség kérőket, ismeretlen terepen tapogatóznak, hiszen Magyarországon mostanra lett életközeli, mindennapi kérdés az LMBTQ témákhoz kapcsolódó álláspontok, segítő formák kialakítása, kialakulása. Az érintett családok a családi rendszerben, természetes közegeikhez való kapcsolódásaikban (munkahely, gyülekezet, szomszédok), és az életvitel mindennapi kérdéseiben is valódi krízist élnek át.
A workshopon a kérdést elsősorban az érintett hozzátartozók kérdései, és a velük való munka szempontjából közelítjük meg. A nemzetközi lehetőségek, útkeresések segítségével pedig szeretnénk irányvonalakat keresni, melyek támpontot adhatnak nemcsak szakmai, de magánéleti helyzetekben is.

Végh Noémi – családterapeuta
Járay Márton - lelkigondozó, teológus


8, Egyéni esetkísérés rendszerszemléletben

A segítő kapcsolatban a kliens gyakran a családjában (származási vagy aktuális) megjelenő konfliktusok miatt kér segítséget. A rendszerszemléletű munkát lehetővé teszi a monodráma eszköztárához tartozó üres székek segítségével történő megjelenítés. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a kliens képes legyen önmaga családban betöltött helyére, szerepére, a családban megjelenő kölcsönös érzelmi viszonyulásokra rálátni és megérteni. A műhelyen a résztvevők saját élményén keresztül ismerhetik meg a módszer elméletét és gyakorlatát.

Műhely minimum illetve maximum létszáma: 10 – 16

dr. Marlok Zsuzsa mentálhigiénés szakember, családterapeuta, kiképző pszichodráma vezető
dr. Török Gábor Pál lelkigondozó, pszichodráma vezető

 

9, Hivatásban élni, munkában égni!?
Szupervíziós műhely

Mi különbözteti meg a hivatást a munkától? Hogyan válhat a munka hivatássá? Szükséges-e, hogy minden munka előbb-utóbb hivatássá váljon? Ehhez hasonló kérdéseket szeretnénk kibontani és körbejárni a szupervíziós műhelyben. Célunk, hogy mindenki meg tudja fogalmazni azt a személyes kérdését munkájával/hivatásával kapcsolatban, amely további érdekes kérdések megfogalmazására készteti a későbbiek során.   

Dr. Joób Máté - teológus, lelkigondozó, szupervizor


10, Családi örökségeink (ökörségeink)?!

Melyek azok a belénk gyökerezett félelmek és elakadások, amelyek megnehezítik párkeresésünket vagy fontos kapcsolataink alakítását?
A műhelyben dramatikus módszerekkel nézünk rá azokra a családi mintáinkra, amelyek éltető erejük mellett akadályozzák boldogulásunkat személyes életünkben.

Calin Márta - mentálhigiénés szakember, pszichodráma vezető
Tésenyi Timea  - mentálhigiénés szakember, pszichodráma vezető

 

11, Testtudat és kötődés

pszichodinamikus mozgás- és táncterápia műhely
Az alkalom során biztonságos játéktérben folyamatos önészlelében és kapcsolati felfedezésben, érzékszervi és mozgásos aktivitástokat végzünk. Ezzel saját mozdulataink, testünk, érzéseink, az idő és a tér birtokba vétele indulhat el a célból, hogy egyre megformáltabban élhessük újra és dolgozhassuk át meglévő kötődési mintáinkat és kipróbálhassunk új utakat.
Max létszám: 15 fő
Kezdés: 13.30-kor pontosan
Ajánlás: kényelmes öltözet, pót zokni
Fally Veronika – képzésben levő mozgás- és táncterápiás csoportvezető