Küldetésünk

      Egyesületünk:

      A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetében végzett különböző humán foglalkozású mentálhigiénés szakembereket és lelkigondozókat képviselő egyesület vagyunk.

     Célunk:

  •      a szakemberek közötti együttműködés elősegítése
  •      országos és regionális hálózatok létrehozása
  •      a tagok szakmai továbbfejlődésének elősegítése
  •      támogatni kívánjuk tagjainkat abban, hogy minél hatékonyabban segítsék elő saját közösségeikben és tevékenységi körükben a lelki egészségvédelmet, a közösségi mentálhigiéné     elterjedését, a prímér prevenciót
  •      kapcsolatot alakítunk ki a mentálhigiéné területén tevékenykedő hazai és külföldi szakemberekkel és szervezetekkel
  •      mentálhigiéné területén kutatásokat végzünk, az eredményeket szakmai körben publikáljuk
  •     a mentálhigiénés ismereteket széles körben is átadjuk